Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

P3: Chân dung model Xuân Văn - Dương Quốc Định

Posted By Đoàn Hữu Long on Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014 | 23:37

Với tài hoa của mình, Dương Quốc Định đã cho ra những hình ảnh rất nghệ thuật. Sự tinh tế còn được thể hiện nhiều hơn với những Album hình ảnh đẹp nghệ thuật mang tên Dương Quốc Định.

(Bấm kép vào tấm ảnh sẽ phóng lớn hơn)Ảnh: Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định
Ngày lưu 02/12/2014 [3-chan-dung-model-xuan-van-quoc-dinh].
__________________________
Kho ảnh nghệ thuật của Dương Quốc Định
Tủ sách hồi ký, chính luận...(download PDF, Ebook)
Dự Án Chính Trị 2015 của ethongluan
Phim "Câu chuyện Xô Viết" (thuyết minh)

Đăng nhận xét